"Performing Politics: 1968, Radio, and the Postwar Musical Avant-Garde"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Janina Müller, Humboldt-Universität, Berlin
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Högre seminariet