Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mahmut Agbaht & Martin Greve, institutionen för lingvistik och filologi
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

"New Research on the Fann, a Genre of Oral Poetry in the Alawi Community of Hatay (Antioch)”