Högre seminariet: Fredrica Roos

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Fredrica Roos
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Presentation av ett avhandlingskapitel om narratologisk analys av Gustav Mahler's femte symfoni