Högre seminariet: Dafna Dori

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Dafna Dori, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Slutseminarium på avhandling med preliminär titel "Saleh al-Kuwaity: A Modern Iraqi Composer"
Föropponent: Søren Møller Sørensen, Köpenhamns universitet

OBS! Seminariet är uppskjutet. Nytt datum meddelas senare.