Högre seminariet: Maria Schildt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Maria Schildt, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Circulation of French music to the elites in the North: The De Geer family and the Finspong music collection"