Högre seminariet: Maria Schildt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Maria Schildt, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Circulation of French music to the elites in the North: The De Geer family and the Finspong music collection"

OBS! Seminariet hålls via Zoom. Kontakta seminarieansvarige Lars Berglund för att få länk till seminariet samt Maria Schildt för att få textmaterial.