Dafna Dori slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0043
  • Föreläsare: Dafna Dori
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Sista anmälningsdag: 2020-09-07 kl. 13:00.
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Antal platser: 25 (Varav 11 är bokade)
  • Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
  • Seminarium

Dafna Dori håller slutseminarium på sin avhandling ”The Brothers Al-Kuwaity and the Modern Iraqi Song“

Föropponent är Søren Møller Sørensen, Köpenhamns universitet.

P.g.a. rådande omständigheter begränsas antalet deltagare på campus till max 25 personer. Obligatorisk anmälan för deltagare på campus.

Seminariet kommer även att gå att följa via Zoom. Länk: https://uu-se.zoom.us/j/66681165490 Mötesrummet öppnar 13.00, för att ge deltagare tid att ansluta och testa sin utrustning. OBS! Mötesrummet är lösenordsskyddat. Kontakta seminarieansvarige Lars Berglund (lars.berglund@musik.uu.se) för att få lösenord.

Alla deltagare ombeds kontakta Dafna Dori (dafna.dori@musik.uu.se) för att få seminarietexten.