Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0043
  • Föreläsare: Anne Reese Willén
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Sista anmälningsdag: 2020-11-30 kl. 17:00.
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Antal platser: 25 (Varav 0 är bokade)
  • Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
  • Seminarium

Presentation från forskningsprojektet "Canon and Concert Life: Formation Processes within the Musical Life of Stockholm 1848-1914"

På grund av coronapandemin är antalet fysiska deltagare begränsat till 25 personer. Seminariet går även att följa digitalt via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66286207812 Mötesrummet öppnar kl. 13.00. Kontakta Mattias Lundberg för att få lösenord till mötesrummet.