Disputation

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Doktorand: Dafna Dori
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Disputation

Dafna Dori försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Brothers Al-Kuwaity and the Iraqi Song 1930-1950"
Fakultetsopponent: Martin Greve, Orient-Institut, Istanbul

P.g.a. rådande pandemi hålls disputationen i Zoom. Länk till Zoomrummet: https://uu-se.zoom.us/j/62607087784

Väntrum tillämpas. Deltagare ombedes ansluta till rummet en stund i förväg.