Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Helen Rossil
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Helen Rossil presenterar kapitlet "Optakt till analyserne: lydinsamling og (auditiv) analyse af folkelig salmesang" ur sin avhandling med arbetstiteln "Singing as religious practice: Kingoton and Brorson singing"

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.