Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Lauri Suurpää, Sibeliusakademin, Helsingfors
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"An Individual Opposing the Crowd: The Capriccio of Haydn's String Quartet, Op. 20, No. 2"

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.