Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Erik Bergwall
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Erik Bergwall presenterar sitt avhandlingsprojekt "Musical intertextuality and learned counterpoint: music composed and collected by John Baldwin (1560-1615)"

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.