Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Meghan Quinlan
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Bokkapitel: "Sanctifying Louis IX (1214-1270) through Song"

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.