Högre seminarium

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Mahmut Agbaht, Avdelningen för semitiska språk, institutionen för lingvistik & filologi/Martin Greve, Orient-Institut Istanbul
  • Arrangör: Institutionen för lingvistik & filologi
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

"The Performance-Practice of the Fann, a Genre of Oral Poetry in the Alawi Community in the Hatay (Antioch) Province of Turkey, with a Preliminary Comparison to Related Genres"

Seminariet anordnas i samarbete med avdelningen för semitiska språk vid institutionen för lingvistik & filologi och Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Zoomlänk till seminariet publiceras senare.