Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Maria Gonzalez, Conservatoire Royal, Bryssel
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Titel: "Digital Humanities: A Strategic Partner for Historically Informed Music Practice"