Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Benjamin Martin, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"The Sound(s) of World Peace: On the Intellectual History of Music at UNESCO"