Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0043
  • Föreläsare: Carolien Hulshof, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Walking the line: female sexuality and gendered power relations in Zanzibari wedding ngoma"

Presentation av avhandlingskapitel