Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Fredrica Roos, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Slutseminarium på avhandlingen om Gustav Mahlers symfonier. Föropponent: Docent Jens Hesselager, Köpenhamns universitet