Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Ruth Tatlow, affilierad forskare
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

"New Light on J.S. Bach's Mühlhausen Cantatas (BWV) 106, 131, 150 and 196"