Personalmöte

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Per-Henning Olsson m.fl.
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Per-Henning Olsson
  • Sammanträde

Personalmöte med aktuell information.