Lärarmöte

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Maria Schildt
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Schildt
  • Sammanträde

Lärarkollegiet sammanträder.