Högre seminariet: Marianne Gillion

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Marianne Gillion
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Saints, Scholars, and Singers: Reforming Musical Devotion