Högre seminariet: Janne Holmén

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Janne Holmén, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

The musical prelude to diagrams of scientific systems