Högre seminariet: Mattias Lundberg

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mattias Lundberg
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Andreas Karlstadt's 53 theses against plainchant (1521/22): translation, interpretation and repercussions"