Högre seminariet: Christine Dysers

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Christine Dysers
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"The Unspeakable: Music in the Age of Uncertainty"