Högre seminariet: Karina Zybina

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Karina Zybina
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"The Wonderful Adventures of... The Cairo Goose: on an unfinished opera by W.A. Mozart"