Högre seminariet: Lars Berglund

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Lars Berglund
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

’The mysterious composer Paulus Rittlinus and their Ad mensam dulcissimi: a study in musical hypertextuality and a tentative attribution’ [article draft]