Högre seminariet: Kawkab Tawfiq et al

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Kawkab Tawfiq, Muhammad Abouzeid, Kairo Søren Møller Sørensen, Köpenhamn
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Music for Egyptian Zār rituals"