Högre seminariet: Metoda Kokole

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Metoda Kokole, Ljubljana
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Metamorphoses of Italian operas upon reaching the Austrian realms in the 18th century"