Högre seminariet: Ann Werner & Cecilia Ferm Almqvist

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Ann Werner & Cecilia Ferm Almqvist
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

‘Nation and gender in European classical music education’ (kapitelutkast)