Högre seminariet: Eric Drott

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Eric Drott, Butler School of Music, University of Texas
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

"Music and Genre in the Age of Algorithms".