Högre seminariet: Melanie Schiller & Ann-Marie Hanlon

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Melanie Schiller, Rijksuniversiteit Groningen & Ann-Marie Hanlon, University of Galway
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Presentation av föreslaget ENLIGHT-projekt.

Schiller: "Populism in the land of pop: The Sweden Democrats, popular music and the performance of heroic averageness"

Hanlon: "Gendered Experiences of the Irish Music Industry"