Högre seminariet: Halvor Hosar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Halvor Hosar
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

"A Tale of Two Wanhals - A Case of Eighteenth-Century Identity Theft"