Styrelsemöte

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Per-Henning Olsson
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Per-Henning Olsson
  • Sammanträde

Institutionsstyrelsen sammanträder