Högre seminariet: Karina Zybina

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Karina Zybina
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

"The Light in/and the Darkness: On Blindness in P.I. Tchaikovsky's "Iolanta""