Högre seminariet: Jun Kai Pow

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Jun Kai Pow
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

"Ayo Mama: Migration, Kinship and Gerontomusicology"