Högre seminariet: Sanna Raninen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Sanna Raninen, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Cultural History of Music Books in Post-Reformation Sweden: monograph plan and chapter on church inventories"