Högre seminariet: Mikhail Lopatin

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mikhail Lopatin
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Contrapunctus and Text / Contrapunctus as Text: Connecting the Dots"