Högre seminariet: Antonio Chemotti

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Antonio Chemotti, Leuven
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"From Italy to Frankfurt an der Oder passing through Antwerp: Phalèse's madrigal collections at the Viadrina University"