Högre seminariet: Peter van Tour

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Peter van Tour, Örebro
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Sources in Music Theory"