Högre seminariet: John Vandevert

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: John Vandevert, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"The Sound of 'Blackness' and Authenticity in 1990s Russian Rap: A Look At The Aesthetics of Bad Balance And Key Elements"