Högre seminariet: Mårten Nehrfors

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mårten Nehrfors
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Neue Sachlichkeit in Sweden: two examples"