Institutionen för musikvetenskap

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress: Box 633, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 6865, 018-471 6250
Fax: 018-471 6820

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Ekonomiadministration:

Senast uppdaterad: 2021-03-31