Institutionsstyrelsen

Styrelsens ledamöter är uppdelade på TA-personal och lärare med en mandatperiod på tre år, samt studeranderepresentanter som sitter ett år. Styrelsen ser ut så här för mandatperioden 2018-07-01 - 2021-06-30:

Prefekt & ordförande: Per-Henning Olsson
Lärarrepresentanter: Maria Schildt, Mattias Lundberg, Lars Berglund och Tobias Plebuch (ord.), Ester Lebedinski, Eyolf Østrem och Stefan Parkman (suppl.)
T/A-personal: Elias Noreland (ord.), Ingrid Skovdahl (suppl.)
Studeranderepresentanter grundutbildningen: Anna Wallström, Sarah Norström (ord.), Elin Carlsson, Marco Rep (suppl.)
Studeranderepresentanter forskarutbildningen: Dafna Dori (ord.), Veronika Muchitsch (suppl.)