Institutionsstyrelsen

Styrelsens ledamöter är uppdelade på TA-personal och lärare med en mandatperiod på tre år, samt studeranderepresentanter som sitter ett år. Gruppsuppleanterna står listade i den ordning de ska kallas ifall någon/-ra av ordinarie ledamöter inte kan närvara.
Styrelsen ser ut så här för mandatperioden 2021-07-01 - 2024-06-30:

Prefekt & ordförande: Per-Henning Olsson
Representanter för kategorin Lärare m.fl. (ord.): Meghan Quinlan, Mattias Lundberg, Maria Schildt och Lars Berglund
Gruppsuppleanter: Tobias Plebuch, Jonas Lundblad och Anne Reese Willén
T/A-personal: Elias Noreland (ord.), Olof Berkelöf (suppl.)
Studeranderepresentanter grundutbildningen: Simon Svensson och Elva Wallerström
Studeranderepresentanter forskarutbildningen: Erik Bergwall och Emma Sohlgren

Senast uppdaterad: 2023-02-28