Anmälan

Du anmäler dig till konferensen senast 23 maj (OBS att tidsfristen har förlängts) genom att betala in konferensavgiften till bankgiro: 5227-4784 (Svenska samfundet för musikforskning)

Observera att du måste vara medlem i samfundet för att delta i konferensen. Medlemsavgiften för 2018 (250 kr) betalas in till samma bankgiro: 5227-4784, om du inte redan gjort det.

Konferensavgift: 1000 kr (samt medlemskap i samfundet 250 kr)

Reducerad konferensavgift (gäller student, doktorand utan anställning eller pensionär): 500 kr (samt medlemskap i samfundet 250 kr)

När du betalar in på bankgirot, glöm inte att 1. ange ditt namn och 2. vad betalningen rör (konferensavgift och/eller medlemsavgift)

Institutioner som hellre vill ha faktura på konferensavgiften kontaktar Elisabeth Kreivi om detta: elisabeth.kreivi@telia.com

I deltagaravgiften ingår konferensmiddagen torsdagen 14 juni, i Musicum, Kyrkogårdsgatan 4.

Du måste anmäla dig särskilt till konferensmiddagen (buffé) genom att maila musikforskning2018@musik.uu.se; meddela då även eventuell specialkost, allergier etc.
Har du frågor om konferensen så går det bra att maila musikforskning2018@musik.uu.se

Tips på boenden i Uppsala

Det finns ett flertal hotell av varierande standard och prisklasser som alla ligger nära campus. Via länken nedan hittar du några alternativ. För fler förslag kan du söka via http://www.destinationuppsala.se.

Boende i Uppsala

Program

Onsdag 13 juni
Mötesbyrån i foajén utanför Humanistiska teatern är öppen 12:00-13:00

 • 13:00: Konferensen öppnar (Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, hus 22)
 • 13:30: 2018 års Tobias Norlind-föreläsning
 • 15:00: Kaffe
 • 15:30: Parallella sessioner
 • 19:00: Konferenspub

Torsdag 14 juni

 • 9:00: Parallella sessioner
 • 10:30: Kaffe
 • 11:00: Parallella sessioner
 • 12:30: Lunch (Restaurang Matikum, Campus Engelska parken, hus 7)
 • 13:30: Parallella sessioner
 • 15:00: Kaffe
 • 17:00: Årsmöte Svenska samfundet för musikforskning (Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, hus 22)
 • 19:00: Konferensmiddag (Musicum, Kyrkogårdsgatan 4)

Fredag 15 juni

 • 9:00: Parallella sessioner
 • 10:30: Kaffe
 • 10:45: Parallella sessioner
 • 11:45: Avslutning
 • 12:15: SLUT

Sessionerna äger rum i musikvetenskapens lokaler "F1" (2-0043) & "F2" (2-0047), Campus Engelska parken, hus 2