Disputation i musikvetenskap

2023-05-23

Carolien Hulshof disputerar på avhandling om musik och dans på Zanzibar

Carolien Hulshof, doktorand i musikvetenskap, har skrivit en avhandling om kvinnliga s.k. ngoma, som är en typ av musik- och dansritual som praktiseras på Zanzibar. Avhandlingen kommer att offentligen försvaras måndag 12 juni 2023 kl. 13.00 i sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Fakultetsopponent är professor Byron Dueck, Department of Music, The Open University, Storbritannien).
Titeln på avhandlingen är "Walking the Line. Female Wedding Ngoma in Zanzibar".

Abstract och avhandling i fulltext i DiVA