Professor i musikvetenskap utsedd till hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten

2019-11-05

Världsledande Bachforskare utnämnd

Den tyske professorn Peter Wollny, en av världens främsta Bachexperter och föreståndare vid Bach-Archiv Leipzig, har på institutionens för musikvetenskap förslag utnämnts till en av två hedersdoktorer vid Historisk-filosofiska fakulteten. Promotionen av hedersdoktorerna kommer att äga rum i Universitetshuset den 31 januari 2020. I anslutning till detta kommer det även hållas föreläsningar öppna för allmänheten.

Läs mer om Peter Wollny och de andra hedersdoktorerna här:
Nya hedersdoktorer utsedda vid Uppsala universitet

Se poster om Wollnys öppna föreläsning i Humanistiska teatern 29 januari: Johann Sebastian Bach and the emergence of a European style around 1730