Två doktorandplatser i musikvetenskap

2020-06-05

Institutionen för musikvetenskap utlyser två doktorandplatser

Institutionen kommer under hösten 2020 att utlysa 2 doktorandplatser med start 1 februari 2021.

Sista ansökningsdag för de 2 doktorandplatserna kommer att vara 15 oktober 2020. Utlysningen finns här: www.uu.se/jobb

En doktorandplats omfattar fyra års fullt finansierade studier. Vi välkomnar vi sökande inom musikvetenskapens alla delområden och från universitetsmiljöer både inom och utanför Sverige.

För att antas som doktorand ska sökande ha magister- eller masterexamen med inriktning relevant för musikvetenskap.

Ansökan ska innehålla en preliminär forskningsplan, som ska beskriva och precisera den fråga eller de problem som den sökande vill ta sig an samt klargöra den tänkta undersökningens relevans i relation till tidigare forskning. Planen bör också innehålla diskussion kring material för undersökningen samt metodiska och teoretiska överväganden.

I den vidare antagningsprocessen kommer hänsyn tas till tidigare examensarbeten och publikationer, forskningsplanen samt möjligheterna att genomföra projektet.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet: Forskarutbildning vid Historisk-filosofiska fakulteten

Läs mer om forskarutbildning i musikvetenskap: Forskarutbildning i musikvetenskap
Riktlinjer för forskningsplan till doktorandansökan (på engelska)

Mer information:

Professor Lars Berglund, lars.berglund@musik.uu.se

Professor Mattias Lundberg, mattias.lundberg@musik.uu.se (studierektor för forskarutbildningen)