Kursplan för Masculinities

Masculinities

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterprogram eller masterprogram
  eller har kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007