Kursplan för Feminist Cultural Studies

Feminist Cultural Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-08
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som en obligatorisk del i Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. Kursen är öppen för studenter från andra Masterprogram. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

- redogöra för och diskutera olika inriktningar inom feminist cultural studies
- redogöra för och diskutera olika metodologiska och teoretiska angreppssätt inom feminist cultural studies
- muntligen och skriftligen tillämpa metodologiska och teoretiska angreppssätt inom feminist cultural studies i olika empiriska sammanhang
- självständigt författa en kortare akademisk text inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen syftar till att ge en avancerad introduktion till feminist cultural studies. Centrala teoretiska och tematiska inriktningar diskuteras utifrån forskning och empiriska exempel. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga och/eller muntliga seminarieuppgifter och genom ett avslutande PM. Alla skriftliga inlämningar kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

Litteratur

Litteraturlistan uppdateras inför varje vårtermin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

Litteraturlista med läsanvisningar

 • Ahmed, Sara Queer phenomenology : orientations, objects, others

  Durham: Duke University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berg, Linda; Mikela, Lundahl (Un-)veiling the west: Burkini-gate, Princess Hijab and dressing as struggle for postsecular integration

  Ingår i:

  Culture unbound : journal of current cultural research

  vol. 8 (2016) nr. 3 s. 263-283

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika (Re)Figuring Femme Fashion

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 2014 (2009) nr. 3-4 s. 43-77

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart Cultural Studies and its Theoretical Legacies

  Ingår i:

  Grossberg, Lawrence; Nelson, Cary; Treichler, Paula A. Cultural studies

  New York: Routledge, 1992

  (1992) s. 277-294

  (16 p.) Recommended reading.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Radway, Janice Women read the Romance: The Interaction of Text and Context [1983]

  Ingår i:

  Dines, Gail; Humez, Jean M. Gender, race, and class in media : a text-reader

  2. ed.: Thousand Oaks: Sage, cop. 2003

  (2003) s. 67-78

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart; Evans, Jessica; Nixon, Sean Representation

  2. ed.: London: SAGE, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shaw, Adrienne Gaming at the Edge

  Univ Of Minnesota Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Snitow, Ann Barr Mass Market Romance: Pornography for Women is Different [1979]

  Ingår i:

  Dines, Gail; Humez, Jean M. Gender, race, and class in media : a text-reader

  2. ed.: Thousand Oaks: Sage, cop. 2003

  (2003) s. 424-433

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornham, Sue Feminist theory and cultural studies : stories of unsettled relations

  London: Arnold, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Yang, Jie Nennu and Shunu: Gender, Body Politics, and the Beauty Economy in China

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 36 (2011) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornham, Sue Feminist film theory : a reader

  Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • King, Samantha Feminist Cultural Studies

  Ingår i:

  The Palgrave Handbook of Feminism and Sport, Leisure and Physical Education Mansfield, Louise.; Caudwell, Jayne.; Wheaton, Belinda.; Watson, Beccy.

  London: Palgrave Macmillan UK, 2018

  tillgänglig här

  (2018) s. 371-391

  Se bibliotekets söktjänst

 • De Lauretis, Teresa Technologies of gender : essays on theory, film, and fiction

  Bloomington: Indiana Univ. Press, cop. 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Consalvo, Mia Confronting toxic gamer culture: A challenge for feminist game studies scholars

  Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology, 2012

  tillgänglig här

  1(1), 1-6

 • Evans, Sarah Beth; Janish, Elyse #INeedDiverseGames: How the queer backlash to GamerGateenables nonbinary coalition

  QED: A Journal in GLBTQ Worldmaking, 2015

  tillgänglig här

  2 (2) 125-150

 • Kennedy, Helen W. Lara Croft: Feminist icon or cyberbimbo? On the limits of textual analysis

  Ingår i:

  Game studies [electronic resource] : the international journal of computer game research.

  [S.l.]: Game Studies, c2001-

  vol. 2 (2002) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pozo, Teddy Queer games after empathy: Feminism and haptic game design aesthetics from consent to cuteness to the radically soft

  Ingår i:

  Game studies [electronic resource] : the international journal of computer game research.

  [S.l.]: Game Studies, c2001-

  tillgänglig här

  vol. 18 (2018) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

 • Salecl, Renata Dress anxiety

  Ingår i:

  Critical Studies in Fashion and Beauty [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 7 (2016) nr. 1 s. 3-17

  Se bibliotekets söktjänst