Kursplan för Feminist Cultural Studies

Feminist Cultural Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-02
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som en obligatorisk del i Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. Kursen är öppen för studenter från andra Masterprogram. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

- redogöra för och diskutera olika inriktningar inom feminist cultural studies
- redogöra för och diskutera olika metodologiska och teoretiska angreppssätt inom feminist cultural studies
- muntligen och skriftligen tillämpa metodologiska och teoretiska angreppssätt inom feminist cultural studies i olika empiriska sammanhang
- självständigt författa en kortare akademisk text inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen syftar till att ge en avancerad introduktion till feminist cultural studies. Centrala teoretiska och tematiska inriktningar diskuteras utifrån forskning och empiriska exempel. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga och/eller muntliga seminarieuppgifter och genom ett avslutande PM. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

Literature

Kurslitteratur väljs i samråd med examinator.

Reading list

 • Ahmed, Sara Queer phenomenology : orientations, objects, others

  Durham: Duke University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berg, Linda; Mikela, Lundahl (Un-)veiling the west: Burkini-gate, Princess Hijab and dressing as struggle for postsecular integration

  Ingår i:

  Culture unbound : journal of current cultural research

  vol. 8 (2016) nr. 3 s. 263-283

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cahn, Susan K. Coming on strong : gender and sexuality in women's sport

  Second Edition: Urbana: University of Illinois Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika (Re)Figuring Femme Fashion

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 2014 (2009) nr. 3-4 s. 43-77

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dolezal, Luna The (In)visible Body: Feminism, Phenomenology, and the Case of Cosmetic Surgery

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 25 (2010) nr. 2 s. 357-375

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornham, Sue Feminist film theory : a reader

  Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart Cultural Studies and its Theoretical Legacies

  Ingår i:

  Grossberg, Lawrence; Nelson, Cary; Treichler, Paula A. Cultural studies

  New York: Routledge, 1992

  (1992) s. 277-294

  (16 p.) Recommended reading.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laskar, Pia; Johansson, Anna; Mulinari, Diana Decolonizing the rainbow flag

  Ingår i:

  Culture unbound : journal of current cultural research

  vol. 8 (2016) nr. 3 s. 193-216

  (23 p., open access online journal)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Petersson McIntyre, Magdalena Perfume Packaging, Seduction and Gender

  Ingår i:

  Culture unbound : journal of current cultural research

  vol. 5 (2013) s. 291-311

  Se bibliotekets söktjänst

 • Radway, Janice Women read the Romance: The Interaction of Text and Context [1983]

  Ingår i:

  Dines, Gail; Humez, Jean M. Gender, race, and class in media : a text-reader

  2. ed.: Thousand Oaks: Sage, cop. 2003

  (2003) s. 67-78

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart; Evans, Jessica; Nixon, Sean Representation

  2. ed.: London: SAGE, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shaw, Adrienne Gaming at the Edge

  Univ Of Minnesota Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Snitow, Ann Barr Mass Market Romance: Pornography for Women is Different [1979]

  Ingår i:

  Dines, Gail; Humez, Jean M. Gender, race, and class in media : a text-reader

  2. ed.: Thousand Oaks: Sage, cop. 2003

  (2003) s. 424-433

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thornham, Sue Feminist theory and cultural studies : stories of unsettled relations

  London: Arnold, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tolvhed, Helena Sex Dilemmas, Amanzons and Cyborgs: Feminist Cultural Studies and Sport

  Ingår i:

  Culture unbound : journal of current cultural research

  vol. 5 (2013) s. 273-289

  Se bibliotekets söktjänst

 • Venganai, Hellen Negotiating identities through the "cultural practice" of labia elongation among urban shona women and men in contemporary Zimbabwe

  Ingår i:

  Culture unbound : journal of current cultural research

  link to article

  vol. 8 (2016) nr. 3 s. 306-324

  Se bibliotekets söktjänst

 • Yang, Jie Nennu and Shunu: Gender, Body Politics, and the Beauty Economy in China

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 36 (2011) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst