Kursplan för Gendered Bodies: Theories and Challenges

Gendered Bodies: Theories and Challenges

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN022
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-23
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är en obligatorisk del av masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten ha

 • Kännedom om olika kritiska feministiska perspektiv på kropp och förkroppsligande
 • Förståelse för hur gränser och platser blir betydelsefulla för hur kroppar uppfattas och levs
 • Kunskap om hur kroppar och förkroppsliganden historiskt har konstituerats i relation till begrepp som normalt och onormalt, och förmåga att problematisera om, och hur, dessa kroppskonstitutioner har sociala, kulturella och politiska dimensioner
 • Vidareutvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande samt till att kommunicera idéer i tal och skrift

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av olika synsätt på kroppar och kroppslighet inom feministisk teori. Kursen omfattar djupgående diskussioner om kropp, förkroppsligande, gränser, gränsöverskridanden och normalitet. Kroppens stabilitet, viskositet, och subversiva potential diskuteras, särskilt i relation till den könade kroppen.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier.

Examination

Examinationen omfattar muntliga presentationer och en skriftlig inlämningsuppgift på ett av kursens teman, samt deltagande i de obligatoriska seminarierna. Alla uppsatser kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Litteratur

Litteraturlistan uppdateras varje år. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

Litteraturlista

 • Adeyemi, Kemi The Practice of Slowness: : Black Queer Women and the Right to the City

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 25 (2019) nr. 4 s. p. 545-567 (22 pp)

  s. 545-567 (22 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the "New Materialism"

  Ingår i:

  The European journal of women's studies.

  vol. 15 (2008) nr. 1 s. 23-39

  (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara Strange encounters [Elektronisk resurs] : embodied others in post-coloniality

  London: Routledge, 2000

  Kapitel 1, s. 21-37 (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barad, Karen Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 28 (2003) nr. 3 s. 801-831

  (30 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berthold, Dana Tidy Whiteness: : A Genealogy of Race, Purity, and Hygiene

  Ingår i:

  Ethics & the environment [Elektronisk resurs]

  Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001-

  vol. 15 (2010) nr. 1 s. 1-26 (25 pp)

  s. 1-26 (25 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bond, Emma Writing Migration through the Body

  1st ed. 2018.: Cham: Springer International Publishing AG, 2018

  Kapitel 1-4, s. 1-148 (148 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brah, Avtar Cartographies of diaspora [Elektronisk resurs] : contesting identities

  London: Routledge, 1996

  s. 95-128 (33 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Bodies that matter : on the discursive limits of "sex"

  New York: Routledge, 1993

  s. 1-16 (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Classen, Constance Foundations for an Anthropology of the Senses

  Ingår i:

  International social science journal.

  (1997) nr. 153

  s. 401-412 (11 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dame, Joke Sexual difference and the castrato

  Ingår i:

  Brett, Philip; Wood, Elizabeth; Thomas, Gary C. Queering the pitch : the new gay and lesbian musicology

  2., [rev. and expanded] ed.: New York: Routledge, 2006

  s. 139-153 (15 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dolezal, Luna The body and shame : phenomenology, feminism, and the socially shaped body

  Lanham, MD: Lexington Books, [2015]

  Kap. 1-2 (52 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Folkmarson Käll, Lisa A being of two leaves : on the founding significance of the lived body

  Ingår i:

  Bromseth, Janne C. H.; Folkmarson Käll, Lisa; Mattsson, Katarina Body claims

  Uppsala: Centre for Gender Research, Uppsala University, 2009

  s. 110-133 (103 sidor)

  S. 110-133

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grosz, Elizabeth Volatile bodies : toward a corporeal feminism

  Bloomington: Indiana University Press, cop. 1994

  Kapitel 1, s. 3-26 (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Eating the Other

  Ingår i:

  Gilmartin, Christina; Lydenberg, Robin; Hesse-Biber, Sharlene Nagy Feminist approaches to theory and methodology : an interdisciplinary reader

  New York: Oxford Univ. Press, 1999

  (1999) s. 179-194

  (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kier, Bailey Interdependent ecological transsex: Notes on re/production, "transgender" fish, and the management of populations, species, and resources

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 20 (2010) nr. 3 s. 299-319

  (21 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • King, Jason Which way is down? Improvisations on black mobility

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 14 (2004) nr. 1

  s. 25-45 (20 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kunst, Bojana Subversion and the Dancing Body Autonomy on Display

  Ingår i:

  Performance research [Elektronisk resurs]

  London: Routledge, 1996-

  vol. 8 (2003) nr. 2

  s. 61-68 (7 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Langston, Nancy Toxic bodies : hormone disruptors and the legacy of DES

  New Haven: Yale University Press, 2011

  Kapitel 1,3,4,6,8 (totalt 87 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lorde, Audre Age, race, class, and sex: women redefining difference

  Ingår i:

  Lorde, Audre Sister outsider : essays and speeches

  Berkeley, Calif.: Crossing Press, c2007.,

  (2007) s. 114-124

  (10 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lönn, Maria Fractured whiteness: : On the sensory and temporal conditions of Russian femininity

  Ingår i:

  Lönn, Maria Bruten vithet : om den ryska femininitetens sinnliga & temporala villkor

  Stockholm: Leopard förlag, 2018

  (handout) (10 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Marks, Laura Thinking Multisensory Culture

  Ingår i:

  Paragraph : the journal of the Modern Critical Theory Group

  Oxford: Oxford Univ. Press, 1983-

  vol. 31 (2008) nr. 2

  s. 123-137 (14 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Murray, Samantha Normative imperatives vs pathological bodies : constructing the "fat" woman

  Ingår i:

  Australian feminist studies

  Adelaide: Research Centre for Women's Studies, University of Adelaide, 1985-

  s. 213-224 (23 sidor)

  2008(23), 56, s. 213-224

  Se bibliotekets söktjänst

 • Phelan, Peggy Unmarked : the politics of performance

  London: Routledge, 1993

  s. 1-110 och 146-166 (129 s) Obs! Kan också finnas utgiven år 2003.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Robertson, Jennifer Gendering Humanoid Robots: : Robo-Sexism in Japan

  Ingår i:

  Body & society.

  Sage, 1995-

  vol. 25 (2010) nr. 4 s. p. 545-567 (22 pages)

  s. 545-567 (35 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Smith, Mark M. How Race Is Made: Slavery, Segregation, and the Senses [Elektronisk resurs]

  University of North Carolina Press, 2006

  s. 1-47 (46 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sobchack, Vivian Choreography for One, Two, and Three Legs (A phenomenological meditation in movements)

  Ingår i:

  International journal of performance arts and digital media [Elektronisk resurs]

  2005-

  vol. 13 (2017) nr. 2

  s. 183-198 (15 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sundén, Jenny Steampunk Practices: : Time, Tactility, and a Racial Politics of Touch

  Ingår i:

  Ada : a journal of gender, new media, and technology [Elektronisk resurs]

  2012-

  (2014) nr. 5 s. ca 15

  Ca 15 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thomson, Rosemarie Garland Staring : how we look

  Oxford: Oxford University Press, 2009

  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0826/2008034410.html

  s. 3-32 (29 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tuana, Nancy Viscous porosity: witnessing Katrina

  Ingår i:

  Hekman, Susan J.; Alaimo, Stacy Material feminisms

  Bloomington: Indiana University Press, 2008

  (2008) s. 85-120

  (26 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weiss, G. The natural, the normal, and the normative: : A Merleau-Pontian legacy to feminist theory, critical race theory, and disability studies

  Ingår i:

  Continental Philosophy Review

  vol. 48 (2015) nr. 1 s. 77-93 (16 pp)

  s. 77-93 (16 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wilson, Elizabeth Gut Feminism

  Ingår i:

  Differences b a journal of feminist cultural studies

  vol. 15 (2004) nr. 3 s. 66-94

  s. 66-94 (29 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Young, Iris Marion Throwing like a girl : a phenomenology of feminine body comportment, motility and spatiality

  Ingår i:

  Human studies : a journal for philosophy and the social sciences

  Dordrecht: Kluwer, 1978-

  (20 s)

  3(1980):2, s. 137-156

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan